Logistika – divize Logistics Solutions

Projektové řízení

 • Zahájení a definice
 • Plánování a návrh
 • Vlastní realizace
 • Změny a jejich implementace
 • Monitorovací a řídicí systémy
 • Činnosti tzv. PSO (Project Support Office) – organizační zázemí projektů

Poradenství v logistice

 • Logistické audity
 • Optimalizace nákladů a procesů v logistice
 • Vytváření organizačních jednotek či společností v logistice na objednávku
 • Návrhy řešení distribučních systémů
 • 4 PL – Návrh, vybudování a provozní realizace komplexních řešení zásobovacích řetězců

Logistické sítě

 • Návrh řešení distribučních sítí
 • Řízení těchto sítí (včetně zajištění přímo na místě)

Zásobování v logistice

 • Určení potřeb zásobování
 • Tendry: zadání, technické specifikace a kritéria hodnocení, vyhodnocení
 • Návrh logistické infrastruktury

Nouzové postupy

 • Plány pro udržení výroby v případech selhání logistiky
 • Krizová řešení logistických procesů

Aliance

Aliance je spojenectví úzce spolupracujících subjektů za účelem dosažení společného cíle – sdružení vytvořené ku prospěchu všech zúčastněných.

Typy aliancí

 • Zákazník a poskytovatel služby: obvyklá koncepce s integrováním služeb a dodavatelské strategie
 • Sdružení více poskytovatelů služeb: umožňuje nabídnout zákazníkovi komplexní řešení jeho požadavku

   • Vertikální sdružení
   • Horizontální sdružení
   • Kooperativní řešení třetí generace

 

Cíle   • Úspora nákladů díky úzké specializaci a dělbě práce
   • Synergické efekty
   • Schopnost řídit události & ovlivňovat plány
   • Zlepšení služeb zákazníkům
   • Omezení nebo sdílení rizik
   • Lepší informační systém napomáhá plánování

 

Nutné předpoklady   • Dlouhodobý záměr
   • Shoda na všech úrovních řízení
   • Vyhodnocení silných stránek jednotlivých partnerů
   • Jasné chápání cílů
   • Omezený počet vztahů a vazeb
   • Konzistence hodnot

 

Náš přístup v automobilovém průmyslu

Automobilový průmysl se celosvětově mění   • Dlouhodobý proces konsolidace, ačkoli roste i počet nově vstupujících hráčů
   • Racionalizace odvětví
    • Fúze
    • Likvidace
    • Vývoj v oblasti spolupráce výrobců
   • Prostředí soustavného ořezávání nákladů
   • Časový tlak

 

Odvětví logistiky musí reagovat na změny v automobilovém průmyslu   • Technické výzvy
   • Složitost událostí
   • Vývoj spoluprací
   • Integrace s externími systémy/přizpůsobivost systémů
   • Komplexní plánování/odhalování kritických míst
   • Automatizované procesy s řízením výjimek
   • Viditelnost a měřitelnost procesů
   • Řízení vztahů

 

Je nutné se zabývat celým zásobovacím řetězcem   • Volba typu / módu přeprav
   • Směrování
   • Skladování
   • Řízení nakládání s prázdnými obaly
   • Inventarizace
   • Virtuální milk runs v jízdních řádech
   • Řízení plateb za přepravu nákladů
   • Koordinace zásobovacího řetězce
   • Pracovní postupy při využití kompozitů

 

Kooperativní řízení událostí v zásobovacím řetězci   • Dlouhodobé a krátkodobé procesy spolupráce
   • Procesy doplňování chybějících zásob
   • Metody vícenásobného doplňování
   • Termíny dodávek
   • Vizuální řízení včetně řízení výjimek, inventarizace, sledování položek, auditů,…
   • Plánování v uzavřené smyčce

Partnerství:

Novinky

( 14.10.2019 )

Inter Airport Europe 2019

Hypera se tradičně zúčastnila největšího evropského veletrhu s letištními technologiemi a technikou – Inter Airport Europe v Mnichově, kde byla jako partner na stánku norské společnost... [ More ]


( 09.09.2019 )

Hypera na veletrhu Inter Airport Europe 2019

Hypera se ve složení Kamil Slavík a Lukáš Matějka bude opět účastnit veletrhu Inter Airport Europe v Mnichově, který se bude konat ve dnech 8.-11.10.2019. Jedná se o největší evropský... [ More ]


( 02.04.2019 )

Opscom 2.0 Worskhop – Bodo, Norsko

Hypera se koncem března 2019 jakožto partner norské společnosti Opscom Systems, která se zabývá Safety Management Systémy, zúčastnila workshopu k nové verz... [ More ]