Logistika – divize Logistics Solutions


HYPERA Logistics Solutions rozšiřuje svou produktovou řadu o 3 nové balíčky služeb

Náš tým

Jsme dynamický tým odborníků s více než 16 lety zkušeností napříč logistickými obory. Aplikujeme naše odborné znalosti v oblasti logistických procesů, man-managementu, nových technologií a jejich přijetí, abychom pomohli našim klientům dosáhnout jejich cílů. Máme za sebou široké portfolio projektů, které jsme úspěšně realizovali s našimi klienty. 

Nabízíme efektivní logistická řešení pro velké i malé organizace a přizpůsobujeme je vašim obchodním potřebám. Prostřednictvím našeho kooperativního přístupu můžeme zajistit, aby se vaše logistika, dodavatelský řetězec a distribuční síť staly silnou součástí vaší organizace. Níže naleznete seznam služeb, které náš tým poskytuje napříč 3 typy služeb: Logistics Supporter; Robotická automatizace procesů; a Krizové řízení. Neváhejte se s námi spojit s jakýmikoli speciálními požadavky.

1. Logistics Supporter

Jste společnost, která chce zvýšit efektivitu své logistiky, expandovat na nové trhy nebo posílit své logistické schopnosti, ale chybí vám zdroje?  Naši odborníci mohou auditovat vaše procesy, poskytnout komplexní a nákladově efektivní řešení pro end-to-end  logistické operace od samého začátku nebo připravit optimalizaci pro nejdůležitější části vašich logistických procesů.

Služby:

 • Analýzy koncepce logistiky (zakázkové řešení vs služby 3PL/4PL)
 • Příprava materiálů pro výběrové řízení
 • Vyhledávání vhodných a na trhu dostupných logistických prostor
 • Příprava koncepce logistiky (plánování, interní logistika, doprava)

                  - Procesní toky mapy, tvorba layoutů

                  - Systémové požadavky

                  - WH zařízení (MHE, regálový systém, IT HW)

 • Diverzifikovaný dodavatelský řetězec – včetně způsobů dopravy, dopravců a zdrojů
 • Návrh organizačního uspořádání
 • Projektové řízení a výkonná implementace
 • Podpora procesu náboru a školení
 • P&L plán

2. Robotická Procesní Automatizace (Robotic Process Automation, RPA) 

RPA je automatizace, kde počítač (robotický software) zpracovává stávající firemní software obdobným způsobem jako uživatel. V zásadě napodobuje činnost člověka při plnění úkolů založených na pravidlech napříč různými nástroji, zdroji dat a výstupy bez nutnosti IT softwaru nebo vývoje EDI. Moderní RPA platformy jsou schopny kombinovat jednoduché RPA s OCR a AI technologiemi za účelem automatizace složitých administrativních end-to-end procesů. RPA představuje udržitelnou operační platformu i v situacích s omezenou pracovní silou v důsledku náhlé nedostupnosti personálu (např. v krizových situacích).  

Služby:

 • Poradenství, strategie, RPA implementace
 • Iniciační analýza vhodnosti automatizace procesů (proveditelnost, udržitelnost, dopad na úspory)
 • Tvorba obchodních případů
 • Řízení projektu
 • Podrobná analýza procesů včetně možných gap & fix definic
 • Design robotických procesů
 • Údržba a zlepšení stávajících RPA řešení
 • Nezávislé auditování robotických procesů (např. třetí stranou)
 • RPA zaškolení od založení pro technické uživatele až po management

3. Krizové řízení (Crisis Management)

Obchodní úspěch, rychlá expanze, ale také neočekávané poklesy vyžadují rychlé rozhodování a promptní reakci na poptávku na trhu. Zejména v tomto období je pro úspěch rozhodující dobře organizovaný tým terénních manažerů, kteří dokáží identifikovat příležitosti, poskytnout řešení a jednat rychle.  Pohled na širší obraz logistických procesů, KPI zákazníků, přesnosti zásob a problémů souvisejících s lidskými zdroji bude moci přispět k dodání nové síly do vašich logistických procesů a vytvoří pevné základy pro vaši logistiku.

Řešení:

 • Identifikace problémů a příčin
 • Procesní analýza
 • Analyzovat a navrhovat organizační změny – krátkodobá a dlouhodobá opatření,
 • Interim Management
 • Návrh řešení z hlediska systémů, procesů, organizace a vykazování
 • Restart nebo přepracování logistických operací, druhů dopravy
 • Diverzifikace dodavatelského řetězce a logistických kapacit 
 • Podpora na různých úrovních řízení
 • Implementační podpora
 • Předání pracovních operací zákazníkovi

Můžeme poskytnout komplexní řešení, kde celý proces trvá obvykle 1 - 4 měsíce, v závislosti na obchodní složitosti a aktuálním stavu vašich logistických operací.

Naše standardní služby

Projektové řízení

 • Zahájení a definice
 • Plánování a návrh
 • Vlastní realizace
 • Změny a jejich implementace
 • Monitorovací a řídicí systémy
 • Činnosti tzv. PSO (Project Support Office) – organizační zázemí projektů

Poradenství v logistice

 • Logistické audity
 • Optimalizace nákladů a procesů v logistice
 • Vytváření organizačních jednotek či společností v logistice na objednávku
 • Návrhy řešení distribučních systémů
 • 4 PL – Návrh, vybudování a provozní realizace komplexních řešení zásobovacích řetězců

Logistické sítě a zásobování

 • Návrh řešení distribučních sítí
 • Řízení těchto sítí (včetně zajištění přímo na místě)
 • Určení potřeb zásobování
 • Tendry: zadání, technické specifikace a kritéria hodnocení, vyhodnocení
 • Návrh logistické infrastruktury

Aliance

Aliance je spojenectví úzce spolupracujících subjektů za účelem dosažení společného cíle – sdružení vytvořené ku prospěchu všech zúčastněných.

Cíle

 • Úspora nákladů díky úzké specializaci a dělbě práce
 • Synergické efekty
 • Schopnost řídit události & ovlivňovat plány
 • Zlepšení služeb zákazníkům
 • Omezení nebo sdílení rizik
 • Lepší informační systém napomáhá plánování

Nutné předpoklady

 • Dlouhodobý záměr
 • Shoda na všech úrovních řízení
 • Vyhodnocení silných stránek jednotlivých partnerů
 • Omezený počet vztahů a vazeb
 • Konzistence hodnot

Náš přístup v automobilovém průmyslu

Automobilový průmysl se celosvětově mění

 • Dlouhodobý proces konsolidace, ačkoli roste i počet nově vstupujících hráčů
 • Racionalizace odvětví  - fúze, likvidace, evoluce spolupráce
 • Prostředí soustavného ořezávání nákladů
 • Časový tlak

Odvětví logistiky musí reagovat na změny v automobilovém průmyslu

 • Technické výzvy
 • Složitost událostí
 • Vývoj spoluprací
 • Integrace s externími systémy/přizpůsobivost systémů
 • Komplexní plánování/odhalování kritických míst
 • Automatizované procesy s řízením výjimek
 • Viditelnost a měřitelnost procesů

Je nutné se zabývat celým zásobovacím řetězcem

 • Volba typu / módu přeprav
 • Směrování
 • Skladování
 • Inventarizace
 • Koordinace zásobovacího řetězce
 • Sestavování aplikačních postupů

 Kooperativní řízení událostí v zásobovacím řetězci

 • Dlouhodobé a krátkodobé procesy spolupráce
 • Štíhlé procesy doplňování zásob
 • Vizuální řízení včetně řízení výjimek, inventarizace, auditů, ... 

Partnerství

Hypera, s.r.o.

Novinky

( 21.08.2022 )

Digitální inovace ve veřejné správě - ocenění za RPA

Hypera ve spolupráci se společností Neoops navrhla a implementovala softwarového robota (RPA) pro odbor dopravy na Městské části Praha 3.

Vedení radnice za tento projekt získ... [ More ]


( 14.11.2021 )

Inter Airport Europe 2021

Hypera se opět zúčastnila největšího evropského veletrhu s letištními technologiemi a technikou – Inter Airport Europe v Mnichově, který se letos konal v pozdějším  termínu 9.-12.... [ More ]


( 16.04.2020 )

Představujeme 3 nové produktové služby

HYPERA a její divize LOGISTICS SOLUTIONS představují u příležitosti světového Dne Logistiky (Supply Chain Day), který letos připadá na 16... [ More ]